Добре дошли!
Научете за нас!
Кадрова обезпеченост на фирмата.
Техническа обезпеченост на фирмата.
Реализирани обекти на фирмата.
Галерия с клипове за вас.
Обадете се или пишете.
sad_resh
sad_resh
sad_resh
sad_resh
sad_resh
sad_resh
sad_resh
sad_resh
Като се има предвид обема на СМР, по значимите обекти, реализирани от фирмата през последните години са:
• Проектиране и извършване на специални взривни работи и разчистващи работи по надземната ликвидация на рудник “САЖЕ” село Сърница към VI Рудоуправление на “ГОРУБСО” гр. Кърджали;
• Проектиране и изпълнение на взривни и разчистващи работи цех “Въглеподаване” във “ВУЛКАН” АД гр. Димитровград, собственост на Italcementi Group – Italia, възложител “ВУЛКАН” АД гр. Димитровград;
• Проектиране и изпълнение на взривни и разчистващи работи “Енерго Ремонтен Цех” във “ВУЛКАН” АД гр. Димитровград, собственост на Italcementi Group – Italia, възложител “ВУЛКАН” АД гр. Димитровград;
• Проектиране и изпълнение на взривни и разчистващи работи по Естакади във “ВУЛКАН” АД гр. Димитровград, собственост на Italcementi Group – Italia, възложител “ВУЛКАН” АД гр. Димитровград;
• Проектиране и изпълнение на взривни и разчистващи работи на 7 броя циментови силози във “ВУЛКАН” АД гр. Димитровград, собственост на Italcementi Group – Italia, възложител “ВУЛКАН” АД гр. Димитровград;
• Проектиране и извършване на демонтажни и пробивно взривни и разчистващи работи по ликвидацията на уранодобива в ПХП “Металург” гр. Бухово – обект № 5 – “Цех за карбонатно извличане” –възложител “Екоинженеринг – РМ” ЕООД гр. София, финансиран по Европейска програма;
• Проектиране и извършване на пробивно взривни и разчистващи работи по ликвидацията на уранодобива в ПХП “Металург” гр. Бухово – обект № 7 Цех “Екстракция – стара и Сушка”/ Цеха за готова продукция/ подизпълнител, възложител “БОЛЕКС – България” АД – гр.София, финансиран по Европейска програма;
• Проектиране и изпълнение на пробивно взривни и разчистващи работи в МДП “ ДРУЖБА “ с. Елешница, обл. Благоевград – по ликвидацията на уранодобива, възложител “Екоинженеринг – РМ” гр. София, финансиран по Европейска програма;
• Проектиране, разрушаване по взривен способ и разчистване на стоманобетонен комин, възложител “ПРЕСКОВ” АД гр. Стара Загора;
• Проектиране, разрушаване по взривен способ и разчистване на стоманобетонен комин, възложител “БУЛДАМ” ЕООД гр. Стара Загора;
• Проектиране, разрушаване по взривен способ и разчистване на стоманобетонен комин, възложител “Дружба – Стъкларски Заводи” АД гр. Пловдив;
• Проектиране, разрушаване по взривен способ и разчистване на тухлен комин, възложител “Кремък” ЕООД гр. Стара Загора;
• Проектиране, разрушаване по взривен способ и разчистване на стоманобетонен комин, възложител “Карад 90” ЕООД – гр. Аксаково;
• Проектиране, разрушаване по взривен способ и разчистване на промишлено хале, възложител “Карад 90” ЕООД – гр. Аксаково;
• Проектиране взривните работи по Програмата за изпълнение на дейности за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия или бездействия до приватизацията на “АГРОПОЛИХИМ” АД гр. Девня, възложител ФИГ “РЕЙ ХОЛДИНГ” АД гр. София;
• Изпълнение на СМР по Програмата за изпълнение на дейности за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия или бездействия до приватизацията на “НЕОХИМ” АД гр. Димитровград, възложител “ЕВРОФЕРТ” АД гр. Димитровград, финансирана от Световната банка /разрушени сгради, комини, водно охладителни кули и други съоръжения , с общ обем над 400 000куб.м./;
• Проектиране и изпълнение на взривни работи и рязане на стоманобетонови елементи възложител “ХОЛСИМ” /България/ АД с. Бели извор, обл. Врачанска;
• Извършване на разрушителни и разчистващи работи, възложител “Аква-3” АД гр. Хасково;
• Извършване на разрушителни и разчистващи работи, възложител “Балканфарма-Троян” АД гр. Троян;
• Извършване на разрушителни и разчистващи работи, възложител “ИРИС” АД гр. Русе;
• Извършване на разрушителни и разчистващи работи, възложител “Литекс Комерс” АД гр. София;
• Извършване на разрушителни и разчистващи работи, възложител “Монди Пекиджинг Стамболийски” гр. Стамболийски;
• Проектиране и изпълнение на взривни работи на кариера “Чириковец” възложени от “ДИМАС” АД гр. Габрово 1999-2008 г.;
• Проектиране и изпълнение на взривни работи на кариера “Смолско”, възложени от “Автомагистрали Хемус”АД гр. София;
начало
фирмата
кадри
техника
обекти
галерия
видео
контакти