Добре дошли!
Научете за нас!
Кадрова обезпеченост на фирмата.
Техническа обезпеченост на фирмата.
Реализирани обекти на фирмата.
Галерия с клипове за вас.
Обадете се или пишете.
<<< вижте видео

Взривяване на кариера "Чириковец"
гр. Габрово
<<< вижте видео

Взривяване на цех "Серен двуокис" НЕОХИМ АД
гр. Димитровград
<<< вижте видео

Взривяване на кариера "Чириковец"
гр. Габрово
<<< вижте видео

Взривяване на хале "Консервен комбинат"
гр. Димитровград
<<< вижте видео

Взривяване на комин "АТЗ"
гр. Стара Загора
<<< вижте видео

Взривяване на комин "КК"
гр. Димитровград
<<< вижте видео

Взривяване на "Силоз за апатит" НЕОХИМ АД
гр. Димитровград
<<< вижте видео

Взривяване на "Силоз за цимент" ВУЛКАН АД
гр. Димитровград
<<< вижте видео

Взривяване на "ВОК" НЕОХИМ АД
гр. Димитровград
<<< вижте видео

Взривяване на "Склад за апатит" НЕОХИМ АД
гр. Димитровград
<<< вижте видео

Взривяване на комин "ДРУЖБА" АД
гр. Пловдив
<<< вижте видео

Взривяване на "ВОК" ВУЛКАН АД
гр. Димитровград
<<< вижте видео

Взривяване на комлекс-силози "ВУЛКАН" АД
гр. Димитровград
<<< вижте видео
Разрушаване на сграда
ул. Опълченска / бул. Стамболийски
гр. София
<<< вижте видео
Специални взривни работи
на територията на"НЕОХИМ" АД
гр. Димитровград
<<< вижте видео

Разрушаване на "Захарен завод"
гр. Лом
начало
фирмата
кадри
техника
обекти
галерия
видео
контакти