Добре дошли!
Научете за нас!
Кадрова обезпеченост на фирмата.
Техническа обезпеченост на фирмата.
Реализирани обекти на фирмата.
Галерия с клипове за вас.
Обадете се или пишете.

е регистрирана с решение № 1805 от 11.04.1991 г. на Хасковски Окръжен Съд. Фирмата е регистрирана в Данъчно подразделение гр. Димитровград с идентификационен номер BG836030188. Същата има регистрация по ЗДДС от 06.07.1998 г.
Седалището е в гр. Димитровград, ул. “Софроний Врачански “ №1. Адресът на управление е Димитровград, ул. "Емилиан Станев" 8-І.
Президент на фирата е Евстати Господинов Димитров, адресно регистриран в гр. Стара Загора.
Фирмата е специализирана в извършването на следните видове дейности:
- проектиране на взривни работи;
- специални взривни работи;
- технологични взривни работи;
- разрушителни работи по конвенционални методи;
- демонтаж на машини и съоръжения, на О и В, ВиК инсталации и конструктивни елементи на сгради;
- разчистващи и изкопни работи;
- пробивно – сондажни работи.
Фирмата притежава лицензи за проектиране и извършване взривни работи на територията на цялата страна, издадени съответно от Изпълнителна Агенция “Главна Инспекция по Труда“ и Дирекция Национална Служба Полиция - служба КОС.


започва своята дейност през 1997 год. и е работила по обекти на територията на цялата страна:
- ТЕЦ – "Марица изток –1” и ТЕЦ – "Марица изток – 2”;
- рудник “САЖЕ” към VI Рудоуправление, гр.Кържали;
- “ПРЕСКОВ” АД, гр.Стара Загора;
- кариери “Смолско”, “Дядово”, “Чириковец”, “Крепост”, “Дурхана”и “Юрт дере”;
- “БИСЕР - ОЛИВА” АД, гр.Стара Загора;
- “ВУЛКАН” АД, гр.Димитровград;
- уранодобивна фабрика гр. Бухово обл. Софийска;
- “Евроферт” АД гр. Димитровград - обект №03 и обект №04;
- “Неохим”АД гр. Димитровград;
- “Агрополихим”АД – гр. Девня;
- “Холсим България” с. Бели Извор;
- ФИГ “Рей холдинг”АД гр. София;
- “Дружба – Стъкларски заводи” гр. Пловдив;
- “Винарска изба Домейн Катерина” гр. Свиленград;
- “Монди Пекиджинг Стамболийски” гр. Стамболийски;
- “ИРИС”АД гр. Русе;
- “Литекс Комерс”АД гр. София;
- “Ловеч Спорт 96”АД гр. Ловеч и много други по-малки обекти.

Фирмата работи с персонал, който се подбира щателно, предвид основният предмет на дейност.
начало
фирмата
кадри
техника
обекти
галерия
видео
контакти